Specialisaties

Specialisaties

U zoekt een boekhouder of administrateur die met u meedenkt en u helpt bij het bereiken van uw doelen? Iemand die verder kijkt dan zijn eigen vakgebied? En iemand die gevraagd en ongevraagd advies geeft over zaken die voor uw bedrijf van belang zijn? Dan hoeft u niet verder te zoeken. We heten u van harte welkom bij ACB Consultants.

Door jarenlange ervaring is ACB Consultants gespecialiseerd in branches als MKB, horeca, franchise en kinderopvang. Maar ook ondernemers uit andere bedrijfstakken of startende ondernemers in binnen- en buitenland weten ons te vinden voor onze professionele en betaalbare dienstverlening.

 • Financiële administratie
  Wij verzorgen voor de financiële administratie: - Periodiek Invoeren- en bijwerken van administraties* - Aangiften omzetbelasting - Periodieke controle van gevoerde administratie - Samenstellen (geconsolideerde) jaarrekening - Tussentijdse rapportages, alsmede prognoses - Deponeringen ten behoeve van Kamer van Koophandel   *Online boekhouding en/of volledig digitaal (scan&herken)
 • Loon- en salarisadministratie
  Wij verzorgen voor de loon- en salarisadministratie: - Periodieke salarisstroken, (digitale) journaalposten en betaalbatch - Aangifte loonheffingen aan de belastingdienst - Pensioenaanleveringen - Arbeidsovereenkomsten - CAO bepalingen en regelingen - Adviseringen omtrent fiscale regelingen - Jaarwerk (jaaropgaven/loonstaten)
 • Advies en begeleiding voor (startende) ondernemers
  Uit advieswerk voortvloeiende werkzaamheden betreft: - Fiscaal advies - Financiële planning - Bedrijfsovernames - Verkoopbegeleiding - Begeleiding financieringsaavraag - Begeleiding startende ondernemers
 • Fiscaal advies
  Wij adviseren op fiscaal gebied omtrent: - Inkomstenbelasting (niet winst en winst uit onderneming) - Loonbelasting - Vennootschapsbelasting - Dividendbelasting - Omzetbelasting - Formeel belastingrecht