Loon- en salarisadministratie

Wij verzorgen voor de loon- en salarisadministratie:

- Periodieke salarisstroken, (digitale) journaalposten en betaalbatch

- Aangifte loonheffingen aan de belastingdienst

- Pensioenaanleveringen

- Arbeidsovereenkomsten

- CAO bepalingen en regelingen

- Adviseringen omtrent fiscale regelingen

- Jaarwerk (jaaropgaven/loonstaten)